Kommentert artikkel
Kommentar

Paradoksal homeopati

Stefan Agewall
OUS, Ullevål
Interessekonflikt:  Nei

Det var svært spennende å lese Andreas Bjørndals kommentar om homeopatisk behandling. Bjørndal skriver at homeopatiske midler ikke kan være toksiske ettersom konsentrasjonen av toksiske stoffer er så lav. I Norge er det angivelig en grense med et løsningsforhold 1:1 000 000. Bjørndal mener da att en så fortynnet løsning ikke kan være farlig.

På Norske Homeopaters hjemmeside (nhl.no) kan man lese at "homeopatiske medisiner fremstilles gjennom en prosess som kalles potensering. Dette innebærer at medisinene gradvis (trinnvis) blir fortynnet, og i hvert trinn av denne prosessen blir medisinene sterkt ristet. Erfaringen er at denne ristingen bidrar til å beholde effekt av medisinene, samtidig som konsentrasjonen av det opprinnelige stoffet reduseres. Det er dette som gjør at homeopatiske medisiner i utgangspunktet er trygge å bruke for mennesker i alle aldre, også små barn og gravide." Således blir den homeopatiske medisinen mer potent når man fortynner den (potensering).

På samme side fremgår att homeopati kan brukes ved de fleste sykdomstilstander inklusive akutt førstehjelp (f.eks. blødninger, hjernerystelse, brudd/skade på tennene, benbrudd og forgiftninger) og hjertekarsykdommer.

Det er vanskelig å få denne argumentasjon til å være rimelig. På ene siden mener Bjørndal at homeopatiske medisiner ikke kan være farlige då de er så fortynnet. På andre siden er homeopatiske medisiner mer potente når den aktive substansen blir mer fortynnet i følge behandlingsprinsippene, det vil si at en substans med konsentrasjonen 1:1 000 000 er mer potent en samme substans i høyere konsentrasjon.

Publisert: 29.06.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media