Kommentar

Forfatterne svarer

Helle K. Knutsen
seniorforsker ved Folkehelseinstituttet
Interessekonflikt:  Nei

I dette tilfellet ligger utfordringen i å balansere to hensyn, den åpenbare nytten av å spise fisk  og risiko ved inntak av miljøgifter. Ensidig fokus på den ene siden enten det er nytten eller faren fører ofte galt av sted; man overser faren eller tar ikke hensyn til nytten

Published: 22.06.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media