qSOFA och tidig identifiering av sepsis

Lars Ljungström Om forfatteren

qSOFA är en algoritm som skall identifiera 80 % av patienter med sepsis och risk för «poor outcome», död under vårdtiden eller behov av intensivvård i > 3 dagar (1). Våra egna, ännu opublicerade, data av misstänkt samhällsförvärvad sepsis under 9 månader, visar att qSOFA identifierar 55 % av 273 patienter med «poor outcome». qSOFA rekommenderas att användas utanför intensivvårdsavdelningar för att identifiera patienter som behöver utvärderas ytterligare avseende organdysfunktion orsakad av sepsis. Är detta en bra rekommendation? I en svensk studie identifierar qSOFA endast 55 % av patienter med traditionell «svår sepsis» och endast 42 % av patienter med «sepsis» enligt de föreslagna nya kriterierna, +2 poäng i SOFA-score (2). I samma studie identifierar > 2 SIRS-kriterier 90 respektive 91 % av patienter med svår sepsis eller sepsis enligt de nya kriterierna, Sepsis-3. I huvudartikeln om «Sepsis-3» skriver man: «The task force wishes to stress that SIRS criteria may still remain useful for the identification of infection» (3). Så, SIRS-kriterierna är fortfarande till stor hjälp för tidig identifiering av sepsis.

1

Seymour CW, Liu VX, Iwashyna TJ et al. Assessment of Clinical Criteria for Sepsis: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016; 315: 762 – 74. [PubMed] [CrossRef]

2

Mellhammar L, Wullt S, Lindberg Å et al. Sepsis Incidence: A Population-Based Study. Open Forum Infect Dis 2016; 3: ofw207. [PubMed] [CrossRef]

3

Singer M, Deutschman CS, Seymour CW et al. The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (sepsis-3). JAMA 2016; 315: 801 – 10. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler