Ønsker strategi for hjernehelse velkommen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

For første gang har regjeringen lovet en strategi for hjernehelse i Norge. Det gleder nevrologene.

HJERNEAKTIVIST: Hanne Flinstad Harbo har lært å lobbe for hjernen de fire årene hun har arbeidet for Hjernerådet. Foto: Per Corneliussen/Dagens Medisin

– Endelig, sier avtroppende styreleder for Hjernerådet Hanne Flinstad Harbo, professor og overlege ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Lovnaden kom under det første toppmøtet om hjernehelse i Norge som statsminister Erna Solberg inviterte til tirsdag 21. mars.

– Det var en opplevelse og en ære å få være blant representantene for faget vårt og høre Statsministeren åpne møtet med nettopp løftet om at det nå skal lages en hjernestrategi, sier en glad Hanne Flinstad Harbo.

Hjerneplan

Selv benyttet hun sin tilmålte taletid til å understreke at Hjernerådet, med sine 46 medlemsorganisasjoner, mener at strategien må følges opp med en konkret handlingsprogram for hjernehelse – en hjerneplan.

– Det tror jeg vi får, spørsmålet er nå hva den kommer til å inneholde, sier hun.

Dette arbeidet har vært et av hovedmålene i Hjernerådets arbeid de årene hun har sittet i styret og som styreleder.

Hanne Flinstad Harbo forteller at de bestemte seg for å bruke ordet hjernehelse og hjernesykdommer for å favne både den friske hjernen og alle de nevrologiske diagnosene.

– Vi har jobbet for å samle pasient- og brukerorganisasjoner, faglige foreninger og forskingsnettverk om vårt felles mål om en hjerneplan, sier hun.

– Vi har hjerne-informert med daglige poster på face book-siden «Med hjerte for hjernen», og vi har hatt en rekke åpne arrangementer, som Musikk og hjernen, Mat og hjernen, Trening og hjernen og Hjernen er stjernen. Nei, hjernen er ikke lenger alene slik det stod i anmeldelsen av Kaja Nordengens bok Hjernen er stjernen, fastslår hun.

Fakkeltog

– Vi nevrologer har jo alltid jobbet med hjernen, så hvorfor siteres De Lillos sang om at «Hjernen er alene»?

– Da jeg begynte mitt arbeid for Hjernerådet noterte jeg med følgende kommentar fra stortingerepresentant Olaug Bollestad (Krf): «Dere nevrologer går altfor lite i fakkeltog!» Det hadde hun rett i, tenkte jeg, men det ligger kanskje ikke helt i nevrologers natur å gå i fakkeltog? Men vi kan lage «fakkeltog» på andre måter. Vi kan engasjere oss og heve stemmen der vi slipper til og fremsnakke hjernehelse.

Vi kan fortelle allmenheten og politikerne at én av tre av oss vil bli rammet av en hjernesykdom en gang i løpet av livet, De siste årene er det kommet mange nye behandlingsmuligheter og vi kan påpeke behovet for bedre diagnostikk, behandling, rehabilitering og forskning på dette feltet.

Arbeidet som nå har ført frem til Statsministerens bord og beslutningen om en hjernehelse-strategi, har vært Hjernerådets form for fakkeltog. At dette «fakkeltoget» etterhvert har gått i sluttet tropp, mener jeg er helt avgjørende for resultatet vi har oppnådd.

Anbefalte artikler