Artikkel

Video om føflekkreft

Norge er på verdenstoppen når det gjelder dødelighet av føflekkreft, blant annet fordi folk flest ikke har kunnskap om hva de skal se etter.

Hudlege Claus Lutzow-Holm har driftsavtale med Helse Sør-Øst og ser mange pasienter med føflekker eller mulig føflekkreft.

Han fikk en idé om å lage en kort video som på en enklere måte kunne vise folk flest hvordan de kan oppdage føflekkreft tidlig på sin egen kropp, for tidligere diagnose, bedret prognose for sykdommen, og i beste fall for å unngå død.

Med et stipend fra Norsk forening for dermatologi og venerologi, finansiert av Novartis Norge AS, har han i samarbeid med en tegner og en filmprodusent laget en ca. to minutter lang informativ «tegnefilm». Den ble publisert i 2016, rett før hudlegene hadde sin årlige mediekampanje i forbindelsen med «Føflekksjekk-dagen» 23. mai og er tilgjengelig på www.huddoktoren.no

En engelsk versjon vil bli publisert på nettsidene til den ideelle organisasjonen Euromelanoma, som også har gitt uttrykk for at de vil spre filmen ytterligere ved å lage undertekster på ulike europeiske språk.

Videoen som har fått mye positiv oppmerksomhet, har som mål å redusere dødeligheten av malignt melanom i Norge, ble sett av flere tusen personer første ukene etter publisering.

Flere fikk erstatning for pasientskader

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) betalte i 2016 ut 987 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende. Dette er en økning på seks prosent fra 2015. – Det er viktig at pasienter og pårørende får dekket tapet de har hatt etter feilbehandling i helsetjenesten, sier direktør i NPE Rolf Gunnar Jørstad.

Økningen skyldes i hovedsak at NPE har avsluttet flere erstatningssaker enn i 2015. Jørstad forteller at de har jobbet mye med prosessene sine for å bli enda mer effektive i saksbehandlingen. De er fornøyd med å se at de nå klarer å avslutte flere saker og sørge for at erstatningssøkerne får utbetalt erstatningen de har krav på.

Enighet i mellomoppgjøret

Legeforeningen og Spekter ble 8. mai enige om et økonomisk oppgjør for medisinstudenter med lisens, turnusleger og leger i spesialisering på 2,4 %. Overlegene og de øvrige medlemmene av Legeforeningen i sykehusene skal forhandle lokalt.

Resultatet gjelder for helseforetakene (område 10) og Lovisenberg Diakonale sykehus (Område 4).

Anbefalte artikler