De eldste kineserne er blitt skrøpeligere

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dødeligheten blant kinesere over 80 år har gått ned fra 1998 til 2008, men den fysiske og mentale prestasjonsevnen har falt.

  Antall mennesker over 80 år øker raskt i mange land, også i Kina. I en ny studie har man sett på utviklingen i helsen til eldre kinesere ved å sammenligne kohorter av personer som var henholdsvis 80 – 89 år, 90 – 99 år og 100 – 105 år i 1998 og tilsvarende kohorter i 2008. Totalt omfattet studien nesten 20 000 eldre mennesker (1).

  Dødeligheten gikk ned for alle alderskategoriene, men forskjellene var ganske beskjedne og statistisk signifikante bare for dem over 100 år. For eksempel sank den årlige dødsraten for menn i alderen 90 – 99 år fra 27,1 % i 1998 til 25,6 % i 2008. For alle aldersgrupper var evnen til å mestre dagliglivets aktiviteter signifikant bedre i 2008 sammenlignet med samme aldersgrupper i 1998. Likevel presterte de eldste signifikant dårligere på fysiske tester, slik som å reise seg fra en stol eller å plukke opp en gjenstand fra gulvet. Resultatene av testen Mini Mental Status var også dårligere i 2008 enn for jevnaldrende i 1998. Også selvrapportert livskvalitet og egenvurdert helsetilstand var dårligere.

  Forfatterne påpeker at resultatene ligner på resultatene i en tilsvarende dansk studie. De mener at årsaken til den nedadgående trenden i helse for de eldste kan være at det i 2008 levde flere skrøpelige personer som tidligere ville ha dødd i yngre alder. Disse har overlevd som følge av medisinske og samfunnsmessige fremskritt – dette omtaler de som «kostnaden ved suksess». At dagliglivets aktiviteter mestres bedre forklarer de med økt tilgang på hjelpemidler i hjemmet, relatert til økt levestandard i Kina.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media