Plexus brachialis-nerveblokade

Trygve Kjelstrup Om forfatteren
Artikkel

En effektiv aksillær blokade av plexus brachialis krever flere injeksjoner der innføring av et kateter i proksimal rening er fordelaktig.

Trygve Kjelstrup. Foto: Øystein H. Horgmo

Regionalanestesi av plexus brachialis i armhulen blir ofte brukt ved operasjon i albue, underarm og hånd. Ved denne teknikken kan pasienten unngå narkose. Det er spesielt viktig for eldre pasienter at en narkosebetinget reduksjon av kognitive funksjoner blir forhindret. Pasientens sikkerhet økes også ved at den respirasjonshemmende bivirkningen av opiatene bortfaller. Kontinuerlig regionalanestesi via et kateter kan holde pasienten smertefri etter operasjonen. Pasienten kan videre være lettere å mobilisere etter operasjonen dersom regionalanestesi brukes. Et hovedproblem med aksillær blokade har vært å få bedøvelsen effektiv nok.

I mitt doktorgradsarbeid ble effekten av bedøvelsen for tre forskjellige blokademetoder i armhulen klinisk testet. Spredningsmønsteret for bedøvelsesmidlet ble evaluert med MR-undersøkelse. Vi undersøkte spesielt om forskjellen i klinisk effekt av bedøvelsen kunne forklares ut fra spredningsmønsteret vist ved MR-undersøkelsen.

Avhandlingen viser at min egen metode med tre injeksjoner hadde raskere og bedre blokadeeffekt sammenlignet med de to andre metodene. Denne forskjellen var sammenfallende med MR-funnene.

Metoden med tre injeksjoner er å foretrekke og kan gjennomføres med eller uten moderne hjelpemidler som nervestimulator og ultralyd. Den passer derfor inn i alt fra primitive til moderne helsesystemer.

Disputas

Trygve Kjelstrup disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 15. november 2016. Tittelen på avhandlingen er Evaluation of a multiple injection axillary block technique by clinical assessment and MRI.

Anbefalte artikler