Kristine Husøy Onarheim

Artikkel

– Eg byrja med å vere opptatt av rettferdigheit, og deretter byrja eg på legestudiet. Ein har mange moglegheiter til å påverke fordelingsspørsmål og global helse som lege, seier Kristine Husøy Onarheim, som er stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Ho beskriv seg sjølv som noko midt mellom ein forskar og ein forkjempar. Kvart år døyr det like mange nyfødde i Etiopia i løpet av første månad som vert fødd i Noreg totalt, og Kristine vil strekke seg langt for å kunne utgjere ein forskjell.

Anbefalte artikler