Kommentar
Endelig er det lansert et rent B12-preparat til peroral bruk