Kommentar

Endelig er det lansert et rent B12-preparat til peroral bruk

Jon Haffner
Pensjonert kirurg
Interessekonflikt:  Nei

For mer enn et år siden fremhevet jeg i denne tråden at det svært sjelden er nødvendig å gi B12 som injeksjon. Jeg fikk støtte i alle kommentarer jeg mottok både i Tidsskriftet og privat. Statens legemiddelverk støttet både at peroral behandling var å foretrekke i de fleste tilfelle og at det var behov for nye retningslinjer for B12 -behandling i Norge (Morten Finckenhagen, personlig meddelelse). Det finnes ingen retningslinjer for behandling av B12-mangel, men Norsk Legemiddelhåndbok likestiller peroral med parenteral behandling (1).

Den eneste innvendingen jeg fikk var at kanskje alle norske pasienter foretrakk en sprøyte hver tredje måned fremfor en tablett daglig. Jeg har vanskelig for å tro det. Parenteral behandling gir langt større variasjoner i serumkonsentrasjonen av B12 enn peroral behandling og intramuskulære injeksjoner medfører en fare for hæmatomer især hos pasienter som bruker antikoagulantia. Regelmesssig inntak (medikamentetterlevelse) peroralt er ikke noe problem, det er uten betydning om man glemmer tabletten iblant fordi det gir minimale endringer i blodkonsentrasjonen. Mangel på et rent B12 -preparat til peroral bruk i Norge er antakelig hovedgrunnen til at det ikke har skjedd noen stor endring i norsk B12 -behandling de siste 50 årene.

Men 2. mai kom det første perorale preparatet på markedet i Norge. Det er nå enkelt å gå over til peroral behandling. Norske pasienter som trenger B12 -behandling kan bli spart for 4-6 unødvendige sprøyter hvert år!

Litteratur:
1. Iversen PO og Sandset PM: L4 Legemidler ved blodsykdommer. Norsk legemiddelhåndbok. legemiddelhandboka.no 20.04.207

Published: 05.05.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media