()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barn som får kreft lever lenger enn tidligere, men helsen til dem som overlever er ikke alltid bedre.

  Illustrasjonsfoto: Sipa USA/NTB scanpix
  Illustrasjonsfoto: Sipa USA/NTB scanpix

  Flere barn overlever kreft, og færre overlevere får alvorlige kroniske sykdommer. Behandlingen kan likevel være svært belastende, og konsekvensene kan være store på sikt, både for barnas fysiske og psykiske helse.

  En amerikansk tverrsnittstudie omfattet nesten 15 000 voksne som hadde overlevd barnekreft etter å ha fått kurativ behandling i 1970-, 1980- eller 1990-årene og overlevd i minst fem år før de svarte på spørsmål om egen helse (1). Pasientene som fikk behandling i de forskjellige tiårene ble sammenlignet. Til tross for økt overlevelse blant dem som ble behandlet i 1990-årene, hadde disse personene også en rekke økte plager. Sammenlignet med dem som fikk behandling i 1970-årene, hadde de bl.a. signifikant oftere dårlige selvrapportert helse (11,2 % mot 13,7 %) og kreftrelatert angst (15,0 % mot 13,3 %). Funnene var spesielt uttalte blant pasienter som fikk behandling mot leukemi og osteosarkom.

  – Denne studien omfatter et imponerende antall pasienter, sier Bernward Zeller, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus.

  – Forklaringen til funnene ligger sannsynligvis i bedret overlevelse blant pasienter med høyrisikosykdom, altså blant dem som får mer intens terapi. Disse vil naturligvis også få mer alvorlige seneffekter, sier Zeller, som tror at pasienter som ble behandlet i perioden 2000 – 09 vil ha mindre helseproblemer, men de er ikke inkludert i studien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media