Annonse
Annonse

Re: Psykiatriens indre konflikter eksponert

Tor Ketil Larsen Om forfatteren

Helse- og omsorgsdepartementet har pålagt alle helseforetak å innføre medikamentfri behandling av psykoser på tross av sterke advarsler fra erfarne psykiatere. Påbudet vil føre til at pasienter med psykoselidelser ikke lenger er garantert behandling i tråd med det samme Helsedirektoratets retningslinjer! Det er et viktig prinsipp i medikamentell behandling av alvorlig sykdom at man prøver ut potensiell virksom behandling og seponerer den for de pasientene som ikke har god effekt. Slik er det i indremedisin, onkologi og f.eks. pediatrien; så også i psykiatrien. Det er svært vanskelig å identifisere non-responderne prospektivt. Helseminister Høie har latt seg manipulere av interesseorganisasjoner i denne saken og vist seg lite villig til å lytte til fagfolk. Denne kritikken er godt oppsummert i en nylig publisert artikkel i legetidsskriftet. Det var derfor en skuffelse å lese kommentaren til medisinsk redaktør i Tidsskriftet med overskriften Psykiatriens indre konflikter eksponert. Ketil Slagstad fortaper seg i refleksjoner rundt avdankede filosofer som er pensum på ex.phil. Han burde ha benyttet anledningen til å støtte opp under kritikken av de medikamentfrie postene. Mennesker med psykoselidelser er en svært sårbar gruppe med liten evne til å stå på barrikadene for å få garantier om at de blir tilbudt behandling etter god medisinsk praksis. Standard behandling i Norge er ressurskrevende og består av både samtaleterapi, poliklinisk oppfølging, tilbud om innleggelse, rehabilitering med fokus og skole/arbeid og også medikamentell behandling. Vi jobber ut fra en biopsykososial modell, og da gir det liten mening å ekskludere en del av behandlingen. Det bør også en medisinsk redaktør i vårt Tidsskrift ha som utgangspunkt.

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse