Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Re: Psykiatriens indre konflikter eksponert

Walter Keim Om forfatteren

Stiftelsen Humania avholdt 8.2.2017 en konferanse med tittelen «Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten bruk av psykofarmaka?» (1). Både tilhengere og kritikeren Jan Ivar Røssberg av medisinfrie behandlingstilbud kom til orde, sammen med den internasjonalt kjente vitenskapsjournalisten Robert Whitaker (2). Han har nylig skrevet en reportasje fra den medisinfrie enheten ved Åsgård sykehus, under tittelen «The door to a revolution in psychiatry cracks open» (3). Her blir flere paradigmeskiftespørsmål satt på spissen.

Det er interessant å legge merke til at Norsk psykiatrisk forening så sent som i desember 2016 ikke hadde tatt stilling i saken, men besluttet å ha et «åpent sinn». I en artikkel om medisinfrie behandlingstilbud stilte daværende leder Anne Kristine Bergem blant annet følgende spørsmål (4) (vår oversettelse fra engelsk): Virker antipsykotiske legemidler eller har de ikke den effekten vi er ledet til å tro? Skal mennesker ha full autonomi når det gjelder behandling? Og er det uetisk å tvinge mennesker til å ta medikamenter med så store bivirkninger som kanskje også endrer hjernen?

Professorene Ulrik F. Malt og Jan Ivar Røssberg er blant dem som har ytret seg kritisk til medisinfritt behandlingstilbud, som det åpenbart er anledning til. Imidlertid er det argumentene for og imot som må komme fram i diskusjonen, og spørsmålsstillingen skal med fordel belyses fra alle sider. Et sentralt omdiskutert spørsmål er virkningene av langtidsmedisinering av antipsykotika. Hvor er studiene som viser at antipsykotika har en positiv langtidseffekt?

1

Videoopptak. Fagkonferanse på Litteraturhuset 8. februar. «Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten bruk av psykofarmaka?» www.stiftelsenhumania.no/ (28.3.2017).

2

Videoopptak. Robert Whitaker. Fagkonferanse på Litteraturhuset 8. februar kl 17 – 21. Rethinking antipsychotics. www.stiftelsenhumania.no/2017/02/20/rethinking-antipsychotics-robert-whitaker/ (28.3.2017).

3

Whitaker R. The door to a revolution in psychiatry cracks open. MIA Report: Norway’s Health Ministry Orders Medication-Free Treatment. 25.3.2017. https://www.madinamerica.com/2017/03/the-door-to-a-revolution-in-psychiatry-cracks-open/ (28.3.2017).

4

Bergem AK. Treatment without medication. The Nordic Psychiatrist. 2/2016 https://flipflashpages.uniflip.com/2/35014/376260/pub/document.pdf (28.3.2017)

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse