I solidaritet med dr. Küni

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

I Tyrkia er legers nøytralitet truet. Det angår også oss.

Leger har en etisk plikt til å behandle alle, uansett etnisk bakgrunn eller politisk tilhørighet. En selvfølge, tenker du kanskje. Slik er det ikke for våre kolleger i Tyrkia. I oktober 2016 ble lege Serdar Küni arrestert anklaget for å behandle medlemmer av den kurdiske opprørshæren. Han er fortsatt ikke frigitt.

Ifølge tyrkisk lov skal leger som behandler pasienter mistenkt for terror, rapportere til myndighetene. Helsepersonells nøytralitet viker til fordel for myndighetenes intense jakt på terrorister, til tross for at Tyrkia har ratifisert FNs resolusjon om helsehjelp under væpnede konflikter. Denne resolusjonen skal beskytte nøytraliteten til leger og annet helsepersonell i krig og konflikt. Leger sorterer etter alvorlighetsgrad – ikke etter politiske standpunkter, religion eller etnisitet. Arrestasjonen av Serdar Küni viser dessverre at både legers rettsikkerhet og alle tyrkeres rett til helsehjelp er truet.

Legeforeningen har i mange år hatt tett og viktig kontakt med våre kolleger i Tyrkia. Siden 1998 har vi samarbeidet med Human Rights Foundation of Turkey (HRFT). HRFT driver fire sentre for dokumentasjon av tortur og behandling av torturoverlevere. De samarbeider nært både med den tyrkiske legeforening og advokatforeningen og støttes økonomisk av Sverige, Norge, FN og EU.

Kollega Serdar Küni har vært HRFTs representant i de kurdiske områdene på grensen til Syria og Irak. Han har vært dedikert i arbeidet med å behandle og hjelpe torturofre. 13. mars i år var den første rettslige høringen i saken mot dr. Küni. Küni selv var med på videolink fra fengselet sammen med sin advokat. Underveis kom det frem at grunnlaget for fengslingen var vitneprov fra fire personer. Disse forklaringene ble imidlertid trukket under høringen. Det viste seg at de var presset frem under tortur. Til tross for mangel på andre bevis ble fengslingen opprettholdt. Dette er et klart brudd på menneskerettighetene; FNs konvensjon krever nemlig at vitneprov framsatt under tortur skal avvises.

Nærmere 50 personer var til stede i retten i solidaritet med dr. Küni. Legeforeningen deltok sammen med flere andre utenlandske organisasjoner, blant annet Sveriges Røde Kors og Physicians for Human Rights. Internasjonal oppmerksomhet og støtte er viktig for våre kolleger i Tyrkia i kampen for menneskerettigheter i sitt eget land. Legeforeningen har også tatt initiativ til en resolusjon til støtte for dr. Küni. Den skal behandles i World Medical Associations møte i april like før neste rettslige høring.

Det er mørke skyer over Tyrkia. At legers nøytralitet i krig og konflikt utfordres, er intet nytt. Rundt om i verden kjemper helsepersonell med beundringsverdig mot og stolthet for å følge sitt mandat. Modig helsepersonell til tross, Tyrkias befolkning kan kun sikres helsehjelp ved at helsepersonells nøytralitet hegnes om. Derfor er kampen i Tykia også noe som angår oss her hjemme. I solidaritet med Küni og hans kolleger.

Anbefalte artikler