Ansvarsforsikring for leger

Tone Houge Holter Om forfatteren
Artikkel

Alle medlemmer har anledning til å tegne kollektiv ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Ansvarsforsikringen er et supplement til legers alminnelige ansvarsdekning i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

SUPPLEMENT: Ansvarsforsikringen gir en mer fullstendig dekning av legens ansvar. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

NPE dekker skader som har oppstått i Norge og som har medført et økonomisk tap. Ansvarsforsikringen gir en mer fullstendig dekning av det ansvar legen vil komme til å påta seg ved utøvelsen av legevirksomhet.

Forsikringen dekker medisinsk feilbehandling i Norden, ved akutt legehjelp på reiser over hele verden, ved engasjementstillinger som lege i inntil tre måneder i hele verden og i land på FNs liste over utviklingsland. Videre dekker forsikringen juridisk bistand i tilknytning til behandlingen av kravet om erstatning.

Ansvarsforsikringen dekker ikke skader som kan søkes dekket av NPE. Dette innebærer at i Norge dekker forsikringen kun skader som ikke medfører økonomisk tap, for eksempel oppreisningserstatning.

Forsikringen er i Tryg Forsikring. For 2017 er premien 400 kroner per år (55 kroner for studenter). Premien innkreves sammen med medlemskontingenten i Legeforeningen. Med mindre man reserverer seg mot å ha denne forsikringen, sendes kravet ut sammen med kontingentfakturaen for første halvår hvert år.

Bare for medlemmer

Tryg tilbyr ikke ansvarsforsikring for medisinsk feilbehandling til leger som ikke er medlem i Legeforeningen. Riktignok tilbys ansvarsforsikring som del av en ordinær kontorforsikring, men det handler om skader som oppstår på legekontoret, og har ikke noe med den medisinske behandlingen å gjøre.

Det er kun Legeforeningens avtale som har oppreisningserstatning (tort og svie). Det er heller ikke mulig som privatperson å tegne utvidet dekning for legehjelp i Norden, ved akutt legehjelp på reiser i verden eller ved engasjementsstillinger utenfor Norden i inntil tre måneder.

Kan utvides

Det er mulig å utvide den kollektive ansvarsforsikringen gjennom Legeforeningen. Er man medlem i Legeforeningen og har Legeforeningens kollektive ansvarforsikringen i bunn, går det an å søke utvidet dekning av forsikringen.

Per i dag tilbyr Tryg utvidelse av forsikringssummen til ti millioner kroner til en premie på 1 590 kroner (inkludert grunnpremien) per lege. (Normalt begrenses erstatningen til fem millioner kroner per skadetilfelle). Er det aktuelt med utvidet dekning, kan man ta direkte kontakt med Tryg forsikring på tlf 04040 og ordne dette.

Anbefalte artikler