Tone Houge Holter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Houge Holter

Tone Houge Holter
02.05.2017
Alle medlemmer har anledning til å tegne kollektiv ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Ansvarsforsikringen er et supplement til legers alminnelige ansvarsdekning i Norsk Pasientskadeerstatning...