Kommentar

Stor og liten forbokstav

Erlend Hem
redaktør for språkspalten
Interessekonflikt:  Nei

Skrivemåten Helse Sør-Øst er ikke i tråd med rettskrivingsreglene (1). Jeg vet ikke hvorfor helseforetaket har valgt denne skrivemåten, og det kunne jo være interessant å spørre dem om grunnen. Problemstillingen gjelder også andre helseforetak: Både Helse Vest og Helse Nord har valgt skrivemåter som avviker fra rettskrivningsreglene. Helse Midt-Norge er uproblematisk siden Midt-Norge er en landsdel og dermed et egennavn.

Det er faktisk mulig å få til dette riktig. Skatteetaten bruker Skatt øst, Skatt sør, Skatt vest, Skatt Midt-Norge og Skatt nord for regioninndelingene i organisasjonen (2). Det samme gjør Bufetat med benevnelsene Bufetat, region sør, Bufetat, region øst osv (3).

Litteratur
1. Stor og liten forbokstav. Statsspråk 2015, nr. 3, side 3. www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Statssprak/statssprak-32015/… (27.4.2017).
2. Organisasjonen. Om Skatteetaten. www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Organisasjon-og-ledelse/O… (27.4.2017).
3. Bufetats regionkontorer. www.bufdir.no/Kontakt/Bufetat_regionkontorer (27.4.2017).

Publisert: 27.04.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media