Færre dør av malaria

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dødeligheten av malaria i Afrika er blitt mer enn halvert de siste 15 årene, men sykdommen tar fortsatt livet av mange mennesker.

  Dødsfall som følge av malaria i Afrika i perioden 1990 – 2015 er kartlagt i en studie basert på data fra The Malaria Atlas Project og The Global Burden of Disease-studiene og publisert i New England Journal of Medicine (1).

  Fra 1990 til rundt 2000 steg antall dødsfall som følge av malaria i hele Afrika, spesielt i Sentral-Afrika, antageligvis på grunn av resistens mot malariamedisinen klorokin. Men fra 2000 til 2015 sank antall dødsfall av malaria betydelig i nesten hele Afrika. Totalt sett gikk beregnet antall dødsfall per 10 000 innbyggere per år ned fra 12,5 (95 % konfidensintervall 8,3 – 17,9) til 5,4 (3,4 – 7,9), noe som tilsvarer en reduksjon på godt over 50 %.

  Til tross for at befolkningen økte, gikk antall dødsfall på grunn av malaria ned fra over en million i 2000 til om lag 630 000 i 2015. I Nigeria og Kongo, de to landene med høyest dødsrate i 2000, gikk antall dødsfall per 10 000 innbyggere per år ned fra henholdsvis 23,6 og 24,8 til 10,5 og 10,3. Likevel sto Nigeria og Kongo for henholdsvis 31 % og 12 % av malariadødsfallene; i begge disse landene er bruken av myggnett innsatt med insektsmiddel og tilgang på malariamedisiner svært lav. Over 70 % av malariadødsfallene skjer fortsatt blant barn under fem år, og etter 2000 har andelen dødsfall som skjer blant voksne økt fra rundt 15 % til 22 %.

  Forfatterne mener at dødeligheten av malaria kan reduseres betraktelig ved å øke tilgjengeligheten av insektsnett og medisiner i de mest utsatte områdene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media