Vitamin D og type 2-diabetes

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vitamin D3-tilskudd forebygger ikke utviklingen av type 2-diabetes hos personer med økt risiko for sykdommen og normale 25-hydroksyvitamin D-nivåer.

  Stina Therese Sollid. Foto: Vidar Bjørnsen
  Stina Therese Sollid. Foto: Vidar Bjørnsen

  Rundt 9 % av verdens befolkning har type 2-diabetes. Tidligere studier har vist en invers sammenheng mellom nivåer av vitamin D og type 2-diabetes, men det har ikke vært kjent om vitamin D-tilskudd kan forebygge sykdommen.

  Mitt doktorarbeid er basert på ett års resultater fra en klinisk intervensjonsstudie hvor 511 personer med ikke-diabetisk fastende hyperglykemi og/eller nedsatt glukose toleranse var randomisert til 20 000 IE vitamin D3 eller placebo per uke.

  Vi fant ingen effekt av vitamin D3-tilskudd på utvikling av type 2-diabetes. Vi fant heller ikke signifikante endringer på blodtrykk eller lipidverdier. Vi fant at genetiske variasjoner, kroppsmasseindeks og utgangsnivå av 25-hydroksyvitamin D påvirker 25-hydroksyvitamin D-økningen etter vitamin D3-tilskudd.

  Med bakgrunn i våre funn kan ikke vitamin D3-tilskudd anbefales for å forebygge utviklingen av type 2-diabetes hos personer med normale 25-hydroksyvitamin D-nivåer. Det kan heller ikke bedre blodtrykk eller lipidverdier. Ved anbefaling om vitamin D-tilskudd bør det tas hensyn til våre funn med store individuelle forskjeller i 25-hydroksyvitamin D-økning etter vitamin D3-tilskudd.

  Disputas

  Stina Therese Sollid disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 21. april 2016. Tittelen på avhandlingen er Glucose metabolism, genetic factors, vitamin D binding protein and directly measured free 25-hydroxyvitamin D – Results from a randomized controlled trial with high-dose vitamin D supplementation in subjects with prediabetes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media