Oppsiktsvekkende lav forekomst av Helicobacter pylori hos barn

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helicobacter pylori finnes hos færre barn i Bodø enn i resten av verden, mens de voksne i Bodø og Sørreisa er på vesteuropeisk nivå.

  Ragnar Kåre Breckan. Foto: Silje Paulsen Breckan
  Ragnar Kåre Breckan. Foto: Silje Paulsen Breckan

  Halvparten av verdens befolkning er infisert med Helicobacter pylori i magesekken. Denne infeksjonen er hovedårsaken til kronisk magekatarr og magesår. Bakterien er assosiert med utvikling av kreft i magesekken, særlig i Øst-Asia. Forekomsten av bakterien hos folk har de siste tiår blitt kraftig redusert i industrialiserte land, mens den fortsatt er så høy som 90 % i enkelte utviklingsland.

  I mitt doktorarbeid har vi kartlagt forekomsten av bakterien hos folk i Bodø sentrum og i Sørreisa kommune. Vi ønsket å finne ut når og hvordan magesårsbakterien smittes, og om den henger sammen med funksjonelle tarmplager.

  Vi fant at bakterien ikke bare smittes i barndommen, men også i ungdomstiden. Kun 0,6 % av barn under 12 år var smittet. Vi fant ingen sammenheng mellom forekomst av bakterien og funksjonelle tarmplager.

  Vårt forskningsarbeid gjør at teorien om at smitten overføres fra mor til barn i tidlig barnealder kan utfordres. Ingen definitive alternative forklaringer ble påvist, men smitte kan være knyttet til bruk av utedo, kontakt med husdyr og drikkevann fra private brønner i barndommen.

  Disputas

  Cand.med. Ragnar Kåre Breckan disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø 9. juni 2016 på Nordlandssykehuset i Bodø. Tittelen på avhandlingen er The All-Age Prevalence of Helicobacter pylori Infection and Potential Transmission Routes. A Population-Based Study.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media