Kommentar

Svar til Jan Egil Frøysland

Bjørn J Bolann
Professor , overlege
Interessekonflikt:  Nei

Det er riktig at det kan være mindre av enkelte miljøgifter i oppdrettsfisk enn i villfisk, trolig som følge av bruk av vegetabilsk for til oppdrett. Vegetabilsk for bringer imidlertid med seg andre miljøgifter. Vår bekymring gjelder miljøgifter generelt, uansett opphav.
Personangrep ser vi ikke noen grunn til å svare på.

Publisert: 01.03.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media