Kommentar

Svar til Ellinor Helland

Bjørn J. Bolann
Professor, overlege
Interessekonflikt:  Nei

Det er riktig at miljøgifter finnes i alle matvarer. Dette er en global utfordring som bør tas alvorlig (1). Vårt hovedpoeng er at miljøgifter kan ha negative helseeffekter hos småbarn selv om mengden er under gjeldende grenseverdi. Man kan derfor ikke bruke grenseverdiene som målestokk for hva som kan være skadelig.

Vi beklager henvisning til feil referanse i vårt forrige svar. Det skulle være referanse 25 (Schecter et al.) (2) hvor det i laks ble funnet 24 av 32 undersøkte miljøgifter. Laks var også den mest forurensede matvaren. Men også annen fet fisk, som sardiner, ligger høyt. Derfor er det selvsagt også et spørsmål om hvor stort konsumet er. Også i andre studier (3) var fisk den største kilden til miljøgifter i kostholdet. At det finnes miljøgifter også i andre typer matvarer, synes vi ikke gjør saken bedre.

I kronikken konkluderer vi: «Vi må alle arbeide for å redusere nivået av miljøgifter i mat og bidra til at befolkningen velger et kosthold med et lavest mulig innhold av giftstoffer.» Vi håper at de fleste vil være enige i dette.

Litteratur
1. Persistent Organic Pollutants: A Global Issue, A Global Response. Unites States Environmental Protection Agency 2009. www.epa.gov/international-cooperation/persistent-organic-pollutants-glo… (1.7.2016).
2. Schecter A, Colacino J, Haffner D, et al. Perfluorinated Compounds, Polychlorinated Biphenyls, and Organochlorine Pesticide Contamination in Composite Food Samples from Dallas, Texas, USA. Environ Health Perspect. 2010;118:796–802.
3. Törnkvist A, Glynn A, Aune M, et al. PCDD/F, PCB, PBDE, HBCD and chlorinated pesticides in a Swedish market basket from 2005--levels and dietary intake estimations. Chemosphere. 2011;83:193–9.

Publisert: 08.03.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media