Kommentar

Svar til Ellinor Helland

Bjørn J. Bolann
Professor, overlege
Interessekonflikt:  Nei

Det er riktig at figuren bare omfatter 7-PCB. Figuren er en illustrasjon på fordelingen av en type miljøgifter i ulike matvarer. I undersøkelser som omfatter flere giftstoffer, er fordelingen den samme: Fet fisk på topp, deretter andre fete matvarer. I en studie av matvarer publisert i 2010 (referanse 27 i kronikken) fant man for eksempel 24 av 32 undersøkte miljøgifter i laks, og laks var den mest forurensede matvaren.

Det er videre riktig at mange miljøgifter, faktisk de fleste, ikke inngår i TWI-verdien. Men det betyr ikke at de ikke er farlige. Man har dessuten påvist negative helseeffekter hos norske barn selv om mor har et inntak av dioksiner og dl-PCB-er som er under gjeldende TWI. Vårt poeng er at grenseverdiene er irrelevante.

Miljøgiftene blir i kroppen i mange år og er vanskelig å bli kvitt. Det eneste man kan gjøre for å hindre overføring av miljøgifter til neste generasjon, er å unngå matvarer med et høyt innhold av ulike miljøgifter fra tidlig barnealder og frem til man har fått de barna man vil ha.

Publisert: 03.03.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media