Kommentar

Miljøgifter finnes i alle matvarer

Ellinor Helland
Food Safety Officer
Interessekonflikt:  Ja
Som spesifisert på min første kommentar av 28.februar til denne kronikken.

Takk for at dere tok dere tid å gi et svar på min kommentar av 28.februar på deres kronikk.

Miljøgifter finnes dessverre i alle matvarer. Det er bare et spørsmål hvilken miljøgift man velger å analysere for, og hvilken deteksjonsgrense analysemetoden har. Som dere selv sier, har dere valgt å bruke 7-PCB som illustrasjon i denne kronikken. Dere kunne valgt å illustrere med dioksiner og dioksinlignende PCBer som er en av mange miljøgiftene som WHO har satt et anbefalt tolerabelt periodisk inntak for, og som er den parameteren dere skrev mest om i denne kronikken. Hadde dere valgt dioksiner og dioksin-lignende PCBer i stedet for 7-PCB, hadde forskjellen på de ulike matvarer vært betydelig mindre. Forekomsttall på dioksiner og dl-PCB er tilgjengelig i de referansene dere benyttet.

Dere henviser til referanse nr. 27 i ditt svar på min kommentar, som er NIFES’s overvåkingsprogram på miljøgifter i sjømat. Laks er ikke den mest forurensede matvaren i følge disse dataene. Kanskje dere egentlig mente refranse nr. 26, Perolle et.al, 2012 som viser trender på dioksiner og PCBer i matvarer i Catalonia? Heller ikke her var laksen høyest på 7-PCB som dere valgte å presentere, men hermetiske sardiner.

Hvis man ser på andre miljøgifter som f.eks kvikksølv, så mener andre professorer (1) at myndighetene bør anbefale fisk med lavt innhold av kvikksølv, og det er typisk torsk og laks. Videre, ser man på bly, er det ytterligere andre matvarer som kommer verst ut av denne sammenligning (2). Og slik kan man fortsette med andre miljøgiftene, og til slutt ender man opp med at man kan bare spise loff og raffinert sukker som begge er lav på miljøgifter, men svært dårlig kilder for essensielle næringsstoffer.

Kostholdsråd må baseres på helhetsvurdering mellom ernæringsbehov og risiko for miljøgifter. En slik nytte-og risikovurdering har blitt gjort av VKM på fisk, og som danner grunnlag for dagens kostholdsråd.

Litteratur
1. Hildebrandt S. Grenseverdi for kvikksølv er for høy. Forskning.no 25.12.2010. http://forskning.no/forurensning/2010/12/grenseverdi-kvikksolv-er-hoy (6.3.2017)
2. Folkehelseinstituttet. Bly i mat og miljø - faktaark. https://www.fhi.no/ml/miljo/miljogifter/bly-i-mat-og-miljo---faktaark/ (6.3.2017)

Publisert: 06.03.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media