Kommentar

La oss forskrive generisk!

Arne Aarflot
Fastlege
Interessekonflikt:  Nei

En del av oss har i flere år forsøkt å gjennomføre virkestofforskrivning så konsekvent som mulig. På den følgende side i Tidssskriftets papirutgave nr. 5 har Statens legemiddelverk en helside: NYTT OM LEGEMIDLER - Bør virkestofforskrivning bli obligatorisk? Der står det mange fine ord om hvordan leger skal forholde seg og hvordan elektroniske pasientjournalsystemer bør legges til rette for dette, men faktum er at selve e-reseptmodulen (reseptformidleren) bare i begrenset grad gjør virkestofforskrivning mulig. Mange legemidler er mulig å forskrive generisk, men svært ofte nytter det ikke å forskrive virkestoffet, enten ikke i det hele tatt, eller kun med navn etterfulgt av "Bluefish", "Mylan" eller andre. I en del tilfeller er det mulig å forskrive generisk, men ikke velge den styrken eller pakningsstørrelsen man ønsker. Slik jeg ser det er alvorlige mangler ved e-reseptmodulen (reseptformilderen) som i dag vanskeliggjør den opprydning som etterlyses! Det må i e-reseptmodulen bli mulig å forskrive generisk alle godkjente stoffer i alle registrerte styrker og pakningsstørrelser.

Published: 09.03.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media