Kommentar
Etikkdiskusjon av fjerndiagnostikk krever et høyt presisjonsnivå