Smerter i ungdomstiden

Christian Eckhoff Om forfatteren
Artikkel

Muskelskjelettsmerter i ungdomstiden kan være kan være en tidlig markør for psykiske vansker og uførhet som voksen.

Christian Eckhoff. Foto: Privat

Fysiske smerter er utbredt hos unge. Ofte finner man ikke noen klar fysisk årsak, men mye tyder på at smerter henger sammen med psykososiale vansker. Grunnet mangel på studier som går fra ungdomstiden inn i voksen alder ønsket vi å undersøke sammenhengen mellom muskelskjelettsmerter og senere psykiske lidelser og mottak av trygd.

I mitt doktorarbeid utførte vi en longitudinell studie med opptil ti års oppfølging ved å koble Ungdomshelseundersøkelsen i Nord-Norge (2003 – 05) med Norsk pasientregister og trygderegisteret. Totalt samtykket 3 987 15 – 16-åringer (68 % av totalpopulasjonen) til registerkoblingen.

Nesten én av fire ungdommer rapporterte å ha hatt mye smerter i 3 – 4 ulike områder i kroppen det siste året. Jenter rapporterte betydelig mer smerter enn gutter. Vi fant en sammenheng mellom økning i antall smerteområder i ungdomstiden og økende forekomst av senere psykiske lidelser, arbeidsavklaringspenger, sykefravær og sosialstønad hos begge kjønn. Utbredte smerter som ungdom hadde sterkest sammenheng med senere angst og depressive lidelser – det gjaldt begge kjønn. Sammenhengen mellom smertene og senere psykiske lidelser var i stor grad forklart av deltagernes psykososiale vansker i ungdomstiden.

Resultatene viser at utbredte smerter hos unge bør tas på alvor. Helsepersonell som møter ungdom med utbredte smerter, bør undersøke hvorvidt de har psykososiale og psykiske vansker. Dette vil kunne bidra til å redusere risikoen for vansker senere i livet.

Disputas

Christian Eckhoff disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 17.8. 2016. Tittelen på avhandlingen er Multisite musculoskeletal pain in adolescence – The relationship with psychosocial problems, mental health and later welfare benefit receipt.

Anbefalte artikler