MINNEORD

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var med sorg, men mange gode minner, vi fikk nyheten om at tidligere professor og overlege Karl Gunnar Götestam døde den 14. desember 2016. Hans siste år var preget av alvorlig sykdom.

  K. Gunnar Götestam ble født i Uppsala i 1938. Han var utdannet både psykolog og lege, og hadde doktorgrad på begge felter.

  I 1977 ble han overlege ved Trøndelag psykiatriske sykehus, og professor ved det nyopprettede legestudiet i Trondheim. Han var prodekan ved Det medisinske fakultet og instituttstyrer ved Psykiatrisk institutt i tillegg til at han hadde en rekke andre verv i og utenfor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Ved Psykisk helsevern ved St. Olavs hospital var han i perioder både avdelingssjef og sjeflege ved siden av sin akademiske virksomhet.

  Han er særlig kjent for sin angstforskning og for å gjøre kognitiv atferdsterapi tilgjengelig i Norge, men han arbeidet på mange felter i og utenfor psykiatrien. Han er forfatter på mer enn 220 vitenskapelige artikler, bøker og bokkapitler, samt hundrevis av vitenskapelige presentasjoner, rapporter og populære innslag.

  Han hadde en enestående evne til å formidle kunnskap til allmennhet, studenter og vitenskapelige fora. Han utviklet et forskerkurs for psykisk helse som over 200 kandidater har tatt, og var selv veileder for mange doktorgrader. Hans innsats for forskning og utvikling i psykisk helsevern i Midt-Norge og nasjonalt kan vanskelig overvurderes.

  K. Gunnar var også aktiv i sin kirke og hadde et stort engasjement i musikklivet i Trondheim.

  Hans engasjementer førte til at han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden.

  En så opptatt mann skulle en tro hadde lite tid til familie, men han rakk det også. Hans kloke og omsorgsfulle ektefelle, Bengta, var med både i faglige og andre sammenhenger, og pleiet ham med stor kjærlighet da tiden for det kom. Blant K. Gunnars mange valg i livet var kanskje valget av livsledsager hans aller beste.

  Hans tre barn synes tydelig preget av sin far: De arbeider alle på felter faren var opptatt av: Musiker, lege og psykolog. Og da barnebarna kom satt K. Gunnar stor pris på dem også.

  Hvem var han så, denne mannen? Han kan beskrives med et vell av positive adjektiver: kunnskapsrik, kreativ, energisk, gavmild, gjestfri, omgjengelig. Men han var fast i sine synspunkter på saker han mente var viktige.

  Vi er mange som skylder K. Gunnar Götestam mye. Hans inspirasjon, kunnskap, erfaring, vennlige oppmuntring og smittende optimisme hjalp oss gjennom de mange utfordringer som klinisk virksomhet og forskning også består av. Og han var den fremste til å glede seg på våre vegne når vi lyktes.

  Et stort menneske og en sann venn er borte. Vi vil alltid huske ham med takknemlighet og gode følelser.

  På vegne av kolleger og venner ved og utenfor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og St. Olavs hospital,

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media