Kirurgi ved medfødt øyelokksptose

Dag Krohn-Hansen Om forfatteren
Artikkel

Via mindre invasive adganger til øyelokk og orbita kan behandlingen av medfødt øyelokksptose gjøres mer skånsomt for pasienten.

Dag Krohn-Hansen. Foto: AstridFoto

Medfødt øyelokksptose er en øyelokksanomali hvor ett eller begge øyelokk står lavere enn normalt. Tilstanden skyldes nedsatt funksjon av øyelokkets løftemuskel og er til stede ved fødselen. Ptose kan forårsake utseendemessige problemer og problemer knyttet til utviklingen av normal synsfunksjon og den generelle motoriske utviklingen. Tidlig kirurgisk behandling er ofte nødvendig for å forhindre utvikling av amblyopi og feilstilling av hodet.

I mitt doktorarbeid presenteres studier på mindre invasive kirurgiske metoder for korreksjon av medfødt øyelokksptose og studier på den morfologiske anatomien i øyelokket og i orbita. For moderat ptose har vi beskrevet en teknikk for muskelreseksjon hvor septum orbitale ikke blir skadet under operasjonen. For tilfeller med uttalt medfødt ptose har vi presentert en mindre invasiv modifikasjon av Crawfords klassiske teknikk. Vi fant at begge metodene kan brukes – og med like gode resultater som de tradisjonelle teknikkene. I anatomiske studier av orbita har vi vist det anatomiske grunnlaget for en alternativ, mindre invasiv kirurgisk adgang til øvre sentrale orbita.

Ved korreksjon av medfødt øyelokkptose kan man ved å benytte mindre invasive kirurgiske adganger til øyelokk og orbita oppnå like gode resultater som med de klassiske metodene og uten at bindevev, fettvev og hud blir unødig skadet under operasjonene.

Disputas

Dag Krohn-Hansen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 8. juni 2016. Tittelen på avhandlingen er Studies on surgical techniques and surgical anatomy of the orbit for correction of congenital eyelid ptosis.

Anbefalte artikler