Kommentar
Unyanserte refleksjoner omkring betegnelsen fjerndiagnostikk