Kommentar

Tallenes tale

Jan Egil Frøysland
Selger
Interessekonflikt:  Ja
Medeier i lakse elv. Utdannet innen akvakultur, arbeidet innen oppdrettsnæringens leverandør industri for mer enn 2 år siden

Når en artikkel settes på trykk i Tidsskrift for Den norske legeforening forventer man seriøsitet og kildekritikk. I denne artikkelen lurer jeg imidlertid på om man har vært kildekritiske nok. Medforfatter Anne-Lise Bjørke Monsen ble landskjent i VG 10/6-13, da hun kom med påstander om giftig fisk. Etter hvert kom det frem at hun hadde ligget i konflikt med en oppdretter som holdt til like ved hytta hennes: "Bjørke Monsens egen arbeidsgiver, Haukeland universitetssykehus, gikk mandag ut med en kort pressemelding der kommunikasjonsdirektør Mona Høgli blant annet skriver følgende: «Det er ulike meiningar i forskarmiljøet innan ernæring rundt om i verda, og det er viktig at ulike standpunkt kjem opp og blir ein del av ein pågåande debatt. Haukeland universitetssjukehus ønskjer å understreke at sjukehuset ikkje har utarbeid eigne ernæringsråd, men forheld seg til gjeldande offisielle nasjonale ernæringstilrådingar»." (1)

Dessuten mener jeg forfatterne gir et feil bilde av fakta når det gjelder miljøgift i oppdrettsfisk. Denne oversikten viser innhold av dioksiner i fisk og viser at det er mindre dioksiner i oppdrettsfisken enn i villaks, sild, makrell brisling (2).

Litteratur
1. Pedersen TR, Ertesvåg F. Stiller spørsmål ved lakse-eksperts motiver. VG 10.6.2013. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/stiller-spoersmaal-ved-lakse-e… (27.2.2017)
2. FHI. Innhold av dioksin og dioksinliknende PCB i matvarer https://www.fhi.no/ml/miljo/miljogifter/innhold-av-dioksin-og-dioksinli… (27.2.2017)

Publisert: 27.02.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media