Kommentar

Sammenblanding av dioksinlignede PCBer og 7-PCB (ikke dl-PCB)

Ellinor Helland
Food Safety Officer
Interessekonflikt:  Ja
Jeg jobber innenfor akvakulturnæringen, og har som mål å sikre et trygt fiskefôr, som igjen bidrar til mattrygghet av oppdrettsfisk. Kontroll av dioksiner, dioksinlignende PCBer og ikke-dioksinlignende PCBer inngår i mitt daglige arbeidet.

Forfatterne av kronikken spør om nordmenn får i seg for mye miljøgifter og viser til grenseverdi for tolerabelt ukentlig inntak (TWI) for dioksiner og dioksinlignende PCBer. I figur 1 har forfatterne publisert forekomstdata i ulike matvarer på en annen parameter, nemlig 7-PCB (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153 og 180). EU innførte i 2012 grenseverdi for 6-PCB (PCB-28, 52, 101, 138, 153 og 180) i mat og fôr. De 6-PCB er en indikator for de ikke dioksinlignende PCBer (ndl- PCB) og inngår ikke i TWI-verdien.
Det ser ut for meg som forfatterne har blandet sammen begrepene dioksinlignende-PCB og ikke dioksinlignede-PCB i denne kronikken.

Publisert: 01.03.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media