Kommentar
Det er forskjell på eksperimentelle studier og klinisk praksis