()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Økt bentetthet under osteoporosebehandling er assosiert med lavere risiko for fraktur.

  Nedsatt bentetthet hos kvinne i 40-årene. Foto: Science Photo Library
  Nedsatt bentetthet hos kvinne i 40-årene. Foto: Science Photo Library

  Osteoporose er ofte en medvirkende faktor ved fraktur hos eldre. Selv traumer med relativt lav energi kan gi frakturer når bentettheten er lav.

  I en kanadisk studie ble over 6 000 kvinner over 40 år inkludert (1). To bentetthetsmålinger ble utført i løpet av median 4,5 år. Ved første måling ble det igangsatt forebyggende medikamentell behandling mot osteoporose. Etter andre måling ble pasientene delt i tre grupper i henhold til resultatene ved siste bentetthetsmåling: økt, uendret eller nedsatt bentetthet. De som hadde økt eller stabil bentetthet hadde henholdsvis 2,6 % (95 % KI 0,7 – 4,5 %) og 5,5 % (95 % KI 2,8 – 8,1 %) lavere risiko for fraktur sammenlignet med kvinner med nedsatt bentetthet.

  – Denne studien er relevant for norske forhold, fordi kanadisk og norsk helsevesen er nokså likt organisert, sier Erik Fink Eriksen, som er professor ved Oslo universitetssykehus. – Studien styrker bruken av bentetthetsmålinger av hofte i monitorering av behandlingseffekt hos pasienter med osteoporose, men den kan ikke vise hva som er optimalt intervall for slike målinger, sier han.

  – I studien ble pasientene behandlet på ulikt vis, de aller fleste fikk bisfosfonater, påpeker Eriksen, som mener at det ville vært interessant å undersøke nytteverdien av endringer i benmarkører også, ettersom endringer i bentetthet etter antiresorptiv behandling primært er relatert til endringer i benomsetningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media