Vaginalring mot hivsmitte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vaginalringer med det antivirale legemidlet dapivirin beskytter til en viss grad mot hivsmitte. Det viser to studier fra det sørøstlige Afrika.

  Dapivirin vaginalring. Foto: AFP/Stephane de Sakutin/NTB scanpix
  Dapivirin vaginalring. Foto: AFP/Stephane de Sakutin/NTB scanpix

  Mer enn 35 millioner mennesker er smittet av hiv-1-viruset, og de fleste av disse bor i Afrika sør for Sahara, der smitterisikoen for unge kvinner er høy. Forebyggende behandling med antivirale legemidler er en lovende tilnærming for å beskytte mot smitte, men kliniske studier har tidligere vist lav grad av etterlevelse ved bruk av tabletter og vaginalkrem med antivirale legemidler.

  I to nye studier har man vurdert effekten av vaginalringer med det antivirale legemidlet dapivirin hos seksuelt aktive kvinner i alderen 18 – 45 år fra Sør-Afrika, Uganda, Malawi og Zimbabwe (1, 2). De to studiene inkluderte totalt 4 588 kvinner som ble randomisert til bruk av vaginalring med eller uten dapivirin. Kvinnene byttet selv vaginalring hver måned. I tillegg til vaginalringene fikk de utdelt kondomer, og de ble hivtestet regelmessig.

  I begge studiene hadde dapivirin en forebyggende effekt, med en reduksjon av hivsmitte på henholdsvis 31 % og 27 %. Den beskyttende effekten var dårligere hos de yngste kvinnene, men dette funnet var statistisk signifikant kun i den ene studien, der man fant at kvinner på 25 år eller over hadde 61 % reduksjon i risiko, mens det ikke var signifikant effekt hos dem under 25 år. Dette korrelerte med dårligere etterlevelse av bruken av vaginalring hos de yngste kvinnene.

  Forfatterne av begge studiene konkluderer med at riktig bruk av vaginalring med dapivirin gir moderat reduksjon av hivsmitte hos kvinner i Afrika sør for Sahara.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media