Minneord

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Peter E. Prydz døde 27.10.2016, 90 år gammel. Han gjorde sitt studium i Oslo, ble cand.med. i 1952 og arbeidet de første årene ved forskjellige sykehus i Norge og noen tid som privatpraktiserende lege. I 1956 – 57 arbeidet han ved Gundersen La Crosse hospital, Wisconsin. Han var senere ved medisinske avdelinger i Gjøvik og Halden og ble godkjent spesialist i indremedisin i 1963.

  Imidlertid var det fagområdet klinisk kjemi som først og fremst fanget hans interesse. Han fikk sin spesialistutdanning i klinisk kjemi ved Klinisk laboratorium og isotoplaboratoriet ved Radiumhospitalet i perioden 1963 – 67. Som godkjent spesialist ble han ansatt som overlege ved Klinisk kjemisk avdeling, Hedmark sentralsykehus i Elverum i 1967. Overlege Prydz bidro i stor grad til utviklingen av laboratoriemedisinen i Hedmark fylke. I årene 1982 – 83 var han formann i Norsk forbund for klinisk kjemi og klinisk fysiologi.

  Under utbyggingen av Hedmark sentralsykehus i første del av 1980-årene var han engasjert i alle faser av planleggingen og bidro dermed også til å muliggjøre et senere byggetrinn om dette skulle bli aktuelt. Planleggingen av arealer for fagområdene nukleærmedisin og mikrobiologi var viktig for de senere utviklingsmulighetene.

  Peter var en faglig dyktig og samvittighetsfull lege. Han var i full virksomhet til han var 70 år, de siste årene vesentlig innenfor nukleærmedisinen, som etter hvert ble utskilt som egen spesialitet også i Norge. Peter Prydz var en perfeksjonist i sine tolkninger og beskrivelser av klinisk viktige funn, noe som ikke minst forbedret diagnostikken ved scintigrafiske hjerteundersøkelser, som han var tidlig ute med å sette i system og ta i bruk, allerede i slutten av 1980-årene.

  I samarbeid med dyktige bioingeniører og leger ved laboratorieavsnittet bidro Prydz til utviklingen av hele laboratoriefaget innenfor Hedmark fylke. Disse fagene omfatter i dag fire hovedspesialiteter: nukleærmedisin, medisinsk biokjemi, transfusjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi.

  Det var et privilegium å ha overlege Prydz som kollega og veileder, forstemmende å se at viktige deler av laboratorieutviklingen ikke fant støttespillere i sykehusledelsen i Hedmark. Prydz fikk ikke selv oppleve at sykehuset tok i bruk bildediagnostiske fremskritt innenfor nevrologi- og kreftdiagnostikk, der positronemisjonstomografi (PET) i dag har fått en viktig plass.

  Peter var Oslo-gutt. Sammen med kona Inger slo han rot i Elverum. Han utførte sitt virke og sitt fag gjennom mange år til beste for Hedmark og hedmarkingene. Hans innsats ble høyt verdsatt av kollegene. Våre tanker går til hans kjære Inger og hans nære familie, hans aller viktigste støttespillere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media