Minneord

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barnelege Bjarne Smeby døde 24.10.2016, 97 år gammel. Han vokste opp i Bagn i Valdres og tok examen artium ved Kristelig Gymnasium i Oslo, byen der han startet sine medisinstudier i 1938. Under krigen deltok han i Milorg og måtte gå i dekning, før han i 1944 ble del av den norske politistyrken i Sverige og i 1945 deltok i frigjøringen av Finnmark. Han ble tildelt deltakermedaljen med rosett for sin innsats. Bjarne avla medisinsk embetseksamen i Oslo i 1950. Han hadde bred utdanning fra sykehusene i Bodø, fra Ullevål, Haukeland og Rikshospitalet og ble godkjent spesialist i pediatri i 1960.

  Høsten 1960 åpnet han privat barnelegepraksis i Elverum, og i perioden 1960 – 76 fungerte han også som tilsynslege ved Kløverbakken CP-hjem på Lillehammer. Fra 1972 ble han konsultativ spesialist og fra 1976 overlege i pediatri ved Hedmark sentralsykehus. Allerede i 1973 åpnet han for at foreldrene kunne være hos barna sine på barnestua på medisinsk avdeling. Det var mange år før Sosialdepartementets Forskrift om barns rettigheter på sykehus kom i 1988.

  Bjarne Smeby så behovet for og deltok aktivt i planlegging og etablering av ny barneavdeling ved Sentralsykehuset i Hedmark, som åpnet høsten 1986. Han holdt seg faglig oppdatert og delte villig av sine store kunnskaper og fra sin lange erfaring. Han viste tillit og interesse både faglig og menneskelig for sine kolleger og medarbeidere. Han publisert flere fagartikler – som den første i Norge beskrev han den arvelige nevrologiske sykdommen ataxia teleangiectasia, som blant annet hadde utspring fra enkelte familier i fylket.

  Etter at Bjarne ble pensjonist seg i 1989, fortsatte han som helsestasjonslege i Elverum en dag i uken og som helsestasjonslege/områdepediater med månedlige besøk på Tynset.

  Som 80-åring fikk han mer tid til fritidssyslene sine. Han hadde fortsatt ski på bena etter fylte 92 år. Svekket hjertefunksjon begrenset ham stadig mer de siste årene, men tanken, hukommelsen og glimtet i øyet beholdt han. Og han fikk oppleve det han ønsket: «Å dø med skoa på.»

  Fred over Bjarne Smebys gode minne.

  På vegne av medarbeidere ved Barneavdelingen i Elverum

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media