Digitalt smertekart for palliative kreftpasienter

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alvorlig syke pasienter har spesielle behov ved bruk av digitale verktøy. Et nytt digitalt smertekart kan forenkle hverdagen til både pasienter og helsepersonell.

  Ellen Anna Andreassen Jaatun. Foto: Hanne Ness/titt Melhuus
  Ellen Anna Andreassen Jaatun. Foto: Hanne Ness/titt Melhuus

  Smerte er en konkret opplevelse som må kommuniseres med abstrakte subjektive begreper. Dette kan være en utfordring for pasienter og helsepersonell i den kliniske hverdagen. Dagens systemer for kartlegging og oppfølging av kreftsmerte er ofte papirbasert og egner seg dårlig til rask informasjonsutveksling og kontinuerlig og sømløs oppfølging. I mitt doktorarbeid presenterer jeg en løsning for kartlegging av smerte ved hjelp av visualisering i et digitalt format.

  Resultatet av studien var et digitalt smertekart. Dette ble laget i samarbeid med spesialister i smerte og palliasjon, systemutviklere og designere. Løsningsforslaget ble testet og tilpasset alvorlig syke mennesker. Produktet ble gitt høy skår på brukervennlighet av pasientene, de mente at smertekartet oppfanget deres problemer svært godt. Helsepersonell var også positive. Systemet ble oppfattet som en forbedring av eksisterende løsninger, med svært nyttig tilleggsinformasjon.

  Smerte er et viktig symptom ved kreft og andre tilstander. Man bør enkelt kunne følge smertepasienten for å evaluere effekten av tiltak og for å kunne endre kurs dersom tiltakene ikke hjelper. Det digitale smertekartet er en slik løsning, og det kan også brukes av de alvorligst syke pasientene. Visualisering av abstrakt informasjon som smerte har også et potensial når det gjelder videre forskning innenfor mønstergjenkjenning og smertediagnostikk.

  Disputas

  Ellen Anna Andreassen Jaatun disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 8.9. 2016. Tittelen på avhandlingen er User centered development of a computerized pain body map – digital assessment of pain distribution in patients with advanced cancer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media