Kommentar

Unøyaktig oversettelse av definisjonen av h-indeksen

Jan Erik Frantsvåg
Open Access-rådgiver
Interessekonflikt:  Nei

I teksten står det at «en forsker har indeks h hvis h antall av forskerens totale antall publikasjoner har minst h antall siteringer og resten har færre enn h siteringer hver». Dette er en unøyaktig oversettelse, det skulle stått «resten har h eller færre siteringer hver» - se referanse 1 (1). Språklig er ikke forskjellen stor, men forskjellen kan omfatte et høyt antall artikler, og dette kan skape forvirring.

Litteratur
1. Hirsch JE. An index to quantify an individual’s scientific research output. Proc Natl Acad Sci U S A 2005; 102: 16569 – 72.

Published: 06.01.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media