Kommentar
Unøyaktig oversettelse av definisjonen av h-indeksen