Kommentar
Trombektomi bør gjøres tidlig - men hvor og av hvem?