Kommentar
Morfin og oksykodon er likeverdige i klinisk praksis