Kommentar
90 år peroral B12-behandling, kan ikke vi begynne nå?