Kommentar

90 år peroral B12-behandling, kan ikke vi begynne nå?

Peter Bekkhus-Wetterberg
Overlege
Interessekonflikt:  Nei

At B12-mangel kan behandles peroralt er kjent siden 1920-tallet, og Whipple, Minot og Murphy fikk Nobelprisen i medisin 1934 for å ha vist at peroral behandling er effektivt ved pernisiøs anemi (1). Det burde vi vel nå etter 90 års erfaring med metoden kunne begynne med også i Norge?

Litteratur
1. Minot GR, Murphy WP. Treatment of pernicious anemia by a special diet. JAMA 1926;87:470.

Published: 30.11.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media