Kommentar

Peroral vitamin B12-substitusjon etter vektreduserende kirurgi?

Jøran Hjelmesæth
Senterleder, professor dr.med.
Interessekonflikt:  Nei

Undertegnede er nylig blitt gjort oppmerksom på Jon Haffners viktige og gode artikkel om peroral administrasjon av vitamin B12.
I Norge opereres omtrent 3000 personer årlig for sykelig overvekt, og et grovt anslag tilsier at minst 20.000 nordmenn har gjennomgått en vektreduserende operasjon siden 2004. De aller fleste av disse (>20.000) pasientene må substitusjonsbehandles med vitamin B12 resten av livet, og siden det ikke finnes peroralt vitamin B12 på det norske markedet må vitaminet administreres intramuskulært. Mange av våre pasienter spør naturligvis også hvorfor vitamin B12 må settes som sprøyte flere ganger i året i Norge når det ikke er nødvendig i andre land vi vanligvis sammenlikner oss med. Internasjonale retningslinjer åpner også for peroral substitusjonsbehandling med vitamin B12 etter vektreduserende kirurgi dersom det er tilstrekkelig til å forebygge B12-mangel. Hvem kan hjelpe våre pasienter og oss med å få vitamin B12 til peroralt bruk på det norske markedet?

Published: 28.10.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media