Kommentar
Peroral vitamin B12-substitusjon etter vektreduserende kirurgi?