Kommentar
Nye antikoagulasjonsmidler i kombinasjon med platehemmere