Kommentar

Klinisk icterus med normal bilirubin nivå?

Emilio Besada
overlege i revmatologi og stipendiat
Interessekonflikt:  Nei

Takk til forfatterne for å presentere en kasuistikk om akutt hepatitt E - en sjelden sykdom i Norge. Pasienten hadde et akutt forløp med oppkast, magesmerter, artralgi/myalgi og forhøyet ALAT og i mindre grad ASAT. Han hadde ingen leversvikt, da INR og albumin var innenfor normalområdet. Pasienten hadde bilirubinnivå innenfor normalområdet , men hadde lett icterus i conjunctiva ifølge fastlegen.

Den kliniske observasjonen av icterus var ukorrekt etter min mening. Icterus er klinisk først synlig når bilirubinnivået ligger over 34 micromol/L (1). Selv om icterus best kan oppdages i periferi av conjunctiva under gode lysforhold, kan det også oppdages i slimhinnen under tungen (1).

Litteratur
1. Roy-Chowdhury N, Roy-Chowghury J. Classification and causes of jaundice or asymptomatic hyperbilirubinemia. Uptodate. https://www.uptodate.com/contents/classification-and-causes-of-jaundice… (27.10.16)

Published: 27.10.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media