Brå eller gradvis røykeslutt?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Å slutte på dagen fungerer bedre enn gradvis nedtrapping av røykingen, viser ny studie.

  I en britisk studie ble rundt 700 røykere randomisert i to grupper: den ene ble bedt om å slutte å røyke på dagen, den andre skulle redusere forbruket jevnlig over to uker før de sluttet (1). Begge gruppene fikk samtaler med sykepleier og kunne bruke nikotinerstatningsprodukter.

  Etter fire uker var 49  % av dem som sluttet brått fortsatt røykfrie, mot 39  % i gruppen som sluttet gradvis, dvs. en relativ risikoreduksjon på 0,8 (95  % KI 0,66 – 0,93). Etter seks måneder var henholdsvis 22  % og 16  % røykfrie, dvs. en relativ risikoreduksjon på 0,71 (95  % KI 0,46 – 0,91).

  – Dette er en vel gjennomført og viktig studie, sier Inger Torhild Gram, som er professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. – Med denne studien kan leger og annet helsepersonell med vitenskapen i ryggen anbefale røykere å gjøre kort prosess når de vil slutte, sier hun.

  – Fortsatt røyker så mye som en femdel av den norske befolkning daglig eller av og til. Derfor er det viktig i å ta i bruk alle midler for å få folk til å slutte å røyke. De nasjonale faglige retningslinjene for røykeavvenning anbefaler bl.a. medikamentell behandling ved røykeslutt, sier Gram.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media