Grei bok som kanskje bør suppleres

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Becker, Ulrik

  Tolstrup, Janne Schurmann

  Alkohol

  Brug, konsekvenser og behandling. 408 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 395

  ISBN 978-87-628-1353-3

  Siktemålet med denne danske utgivelsen er å være lærebok for personell som skal arbeide med alkoholproblemer og oppslagsbok for andre som er interessert i temaet. Det er 29 kapitler skrevet av 16 forfattere, blant dem flere internasjonalt anerkjente forskere, som Morten Grønbæk og Kim Bloomfield.

  I større eller mindre grad dekkes de fleste aspekter ved alkoholfeltet, som historikk, epidemiologi, biokjemi, diagnostiske overveielser, (dansk) lovgivning, komorbiditet, forebygging, kroppslige og sosiale skadevirkninger og alkoholbruk hos ungdom og gravide. Bare få temaer er helt utelatt, som de sosialpsykologiske motivene for alkoholbruk og forskningen om alkoholens mulige virkninger på atferd og sinnsstemning.

  Tyngdepunktet ligger på alkoholavhengighet og behandling av det. Overordnede samfunnsperspektiver er også til stede, selv om det er relativt lite fremtredende. Det gjelder blant annet hovedkonklusjonen i internasjonal alkoholforskning – nemlig at utviklingen av gjennomsnittsforbruket i stor grad styrer utviklingen av de målbare skadene. Dette er som kjent vist for alkohol, som det også er for mange andre risikofaktorer, for eksempel røyking.

  I et eget kapittel om hvorvidt alkohol kan forebygge hjertesykdom er referansene stort sett begrenset til kohortstudier og til relativt gammel forskning. Her mangler viktig forskning fra de senere år.

  Behandling i ulike rammer er gitt egne kapitler. Det er kapitler om behandling og kort intervensjon i allmennpraksis, og også om familiebehandling. Psykososial behandling er avspist med 20 sider. Farmakologisk behandling får derimot 24 sider, og fremstillingen er betydelig mer optimistisk enn det de senere års Cochrane-studier viser.

  Alt i alt inneholder Alkohol mye interessant og relevant stoff, men den bør vel på noen områder suppleres med litteratur som trekker inn forskning som er uteglemt i denne utgivelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media