Vaksineskepsis i Kina

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Befolkningens tillit til hepatitt B-vaksinen falt etter medieoppslag om dødsfall hos vaksinerte spedbarn. Det er ingen holdepunkter for at dødsfallene skyldtes vaksinen.

  I Kina blir det født mer enn 750 000 barn årlig av hepatitt B-bærende mødre. Av nyfødte som blir smittet med hepatitt B, vil rundt 90 % utvikle kronisk infeksjon, med høy risiko for senere levercirrhose og -kreft. Siden 1992 er nyfødte i Kina blitt vaksinert mot hepatitt B. Vaksinen gis innen 24 timer etter fødselen og ved én og seks måneders alder. Forekomsten av kronisk hepatitt B hos barn under fem år sank fra rundt 9,8 % i 1992 til 1,0 % i 2006.

  Medio desember 2014 rapporterte kinesiske medier om dødsfall hos 17 nyfødte i etterkant av hepatitt B-vaksinering. En omfattende granskning viste at ett av barna døde av anafylaktisk reaksjon, mens dødsårsaken hos de øvrige ikke var relatert til vaksinen.

  Forskere fra kinesiske helsemyndigheter har telefonintervjuet foreldre om deres tiltro til hepatitt B-vaksinens sikkerhet (1). Måneden før medieoppslagene rapporterte 85 % at de oppfattet vaksinen som sikker, mens andelen falt til 27 % mens granskingen pågikk. Åtte måneder senere anså 68 % av dem som kjente til medieoppslagene vaksinen som trygg. Antall administrerte vaksiner sank med 19 % mens saken ble gransket, men var tilbake på tidligere nivå etter to måneder. Beregninger viser at hundrevis av spedbarn er uvaksinert som følge av den forbigående svikten i vaksinering.

  Grunnen til at hepatitt B-vaksinene ble assosiert med spedbarnsdød forklares med at dette er den eneste vaksinen som gis i to doser første levemåned. Fordi dødeligheten første leveår i Kina er på 1,2 %, med flest dødsfall den første måneden, vil mange dødsfall tilfeldig skje kort tid etter vaksinering, uten at det er noen kausal sammenheng.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media