Mobilapp kan bedre fødselsomsorg

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En applikasjon til smarttelefoner bedrer ferdighetene til fødselshjelpere i ressursfattige områder. Kanskje kan dette gi økt overlevelse blant nyfødte?

  Illustrasjonsfoto: AFP/NTB scanpix
  Illustrasjonsfoto: AFP/NTB scanpix

  Mobiltelefonenes økende utbredelse, også i lavinntektsland, har åpnet muligheten for nye teknologiske, medisinske verktøy. Utallige applikasjoner til smarttelefoner er lagd med intensjon om å hjelpe klinikere i deres utdanning og praktisering, men få av disse applikasjonene har gjennomgått en vitenskapelig validering.

  En dansk gruppe har utviklet en applikasjon som de kaller Safe Delivery App (SDA) (1), og effekten av å bruke den er blitt testet i en kontrollert, klyngerandomisert studie (2).

  Applikasjonen omfatter instruksjonsvideoer og veiledning i fødselsomsorg. I studien ble 70 helsesentre i Etiopia randomisert, slik at halvparten av dem fikk utdelt smarttelefoner med applikasjonen til de ansatte. I løpet av 17 måneder i perioden 2013 – 15 fødte totalt rundt 3 600 kvinner ved disse sentrene. Perinatal dødelighet ved helsesentrene som hadde fått applikasjonen, var 14 per 10 000 fødsler versus 23 per 10 000 fødsler ved de andre helsesentrene, men forskjellen var ikke statistisk signifikant (OR 0,76; 95 % KI 0,32 – 1,81).

  Tester av helsearbeiderne viste imidlertid signifikant større fremgang i kunnskaper og ferdigheter hos dem som jobbet ved helsesentrene som hadde fått applikasjonen enn ved de andre helsesentrene.

  Forfatterne konkluderer med at applikasjonen er effektiv for kvalitetsforbedring hos helsearbeidere, men at det trengs større studier for å kunne fastslå om bruk av applikasjonen også fører til økt overlevelse blant nyfødte i ressursfattige områder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media