Minneord

Bjørn Nicolaisen Om forfatteren
Artikkel

Per Wik

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om Per Wiks bortgang mandag 14. desember 2015. Han ble 68 år gammel.

Per Wik drev allmenn legepraksis i Trondheim i mange år. Vi hadde gleden av å arbeide sammen med ham i Kristelig legeforening, der han var aktiv i mange år, og undertegnede hadde i tillegg kontorfellesskap med ham fra 2004 til han gikk av med pensjon.

Også etter at han gikk av med pensjon, fortsatte han med å reise på sykebesøk til sine tidligere eldre og uføre pasienter.

Han var en dedikert og engasjert lege. Han hadde et spesielt hjerte for de svakeste i samfunnet, narkomane, alkoholikere og andre utstøtte, og begynte med legemiddelassistert rehabilitering før dette ble anerkjent og vanlig. For dette møtte han motbør og var omstridt, men han hadde sine meningers mot og vek ikke unna for å stå i stormen.

Som kliniker var han erfaren, men han var også en svært omsorgsfull lege, som hadde evnen til å se sine pasienter og møte dem i den livssituasjon de sto i, med empati og imøtekommenhet. Hans kristne tro preget all hans legegjerning. Som kollega var han trivelig og engasjerende, snill og hjelpsom, og vi hadde stor glede av hans vennskap.

Per Wik var engasjert i Speiderbevegelsen, og i 2000 mottok han Hedersrosen fra Adresseavisen for sitt arbeid som leirsjef for en stor speidersamling i forbindelse med Olavsfestdagene. Han var også engasjert i kirkelig arbeid og tok stort ansvar for ivaretagelse og bruk av Fjellseter kapell. Ikke minst lå Kristelig legeforenings arbeid hans hjerte nært, og han støttet trofast opp om alle arrangementer der.

Per Wik var en bønnens mann. Han sto grytidlig opp hver morgen for å gå i forbønn for de mange han hadde på sin «bønneliste». Han ba daglig for dem alle sammen – familie, venner, bekjente, kolleger, ansatte, pasienter og andre mennesker som han ellers møtte på sin vei.

Våre tanker går i dag til hans hustru Mildrid og hans barn og øvrige familie, og vi føler med dem i deres savn.

Vi lyser fred over Per Wiks minne.

På vegne av Kristelig legeforening i Trondheim,

Anbefalte artikler