Minneord

Arvid Nøklebye Heiberg, Astrid Nøklebye Heiberg Om forfatterne
Artikkel

Sonja Birgitta Vaglum

Veilederen og det gode mennesket Sonja Birgitta Vaglum døde 79 år gammel 8. juni 2016 etter noen års kreftsykdom.

Sonja vokste opp og utdannet seg til lege i Stockholm. I studietiden møtte hun den norske medisinstudenten Per Vaglum – og det ble de to. Hun spesialiserte seg i psykiatri i Norge og ble en viktig person i det norske psykiatriske miljøet. I mange år hadde hun en stor psykiatrisk privatpraksis i Oslo. Størst innflytelse hadde hun nok som veileder i psykoterapi for yngre leger i psykiatrisk spesialistutdanning ved Ullevål, Dikemark og Lovisenberg sykehus gjennom en årrekke. Heldige var de som hadde henne som veileder.

Hennes dype innsikt og respekt for mennesker som slet med forholdet seg imellom var basert på mangeårig utdanning og erfaring fra psykiatriske avdelinger ved Lovisenberg, Mentalhygienisk rådgivningskontor, Dikemark og avdeling 6B ved Ullevål sykehus. I tillegg forsket hun og tok doktorgrad på alkoholmisbruk hos kvinner, men hun forlot forskningen til fordel for pasientkontaktene.

Hennes evne til å se og fremheve det vakre i omgivelsene fikk sitt uttrykk i at hun også var en meget habil amatørmaler. Noen av maleriene ble brukt til omslagsbilder på Pers bøker – også her var de i harmonisk samklang.

Hun var et usedvanlig klokt og lyttende menneske og høyt elsket av sine venner, pasienter og veiledningskandidater. Et menneske av stor betydning for hver enkelt av oss er borte, men hun vil leve videre i oss. Hun evnet å lytte og oppfatte hva som ble sagt – og ikke minst hva som ikke ble sagt. Det styrket selvbildet og fikk oss til å gå videre i hverdagen

Vi takker for alt hun ga. Vår medfølelse går til mannen Per og de tre barna og barnebarna, de som ble aller mest beriket av hennes varme og hengivenhet.

Anbefalte artikler